Kerkenraad

De kerkenraad bestaat uit predikant, wijkouderlingen, jeugdouderling, wijkdiakenen, scriba en voorzitter. De eindverantwoordelijkheid voor alle besluiten ligt bij de kerkenraad.

Bestuursraad

Uit de kerkenraad wordt een moderamen of bestuursraad samengesteld die, naast het voorbereiden van vergaderingen, ook de dagelijkse en praktische zaken behandelt.

De bestuursraad bestaat uit een voorzitter, voorganger, scriba, ouderling, diaken en jeugdouderling. Samen vertegenwoordigen zij verschillende teams.

Het moderamen handelt volgens een door de kerkenraad gegeven mandaat en de bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement.

Teams

Er zijn verschillende teams actief, elk hun eigen aandachtsgebied: pastoraal, diaconaal, jeugd, beheer, communicatie en liturgie. Alle teams zijn vertegenwoordigd in de bestuursraad.

Ouderlingen stemmen hun werk onderling af binnen het pastoraal team en diakenen binnen het diaconaal team.

Wijken en buurten

De gemeente is geografisch ingedeeld in 4 wijken. Twee wijkouderlingen en twee wijkdiakenen zijn aan elke wijk toegewezen. Binnen deze wijken zijn buurten van 10 tot 15 adressen. Dit is ook de plek waar in de basis het pastoraat en diaconaat plaatsvinden.