Wie zijn de mensen in onze gemeente, hoe beleven ze hun geloof en wat houdt ze bezig? Maak kennis met een aantal gemeenteleden.

Elise en Ferdi


Het verhaal van de verloren zoon is voor mij een beeld van volledige en onvoorwaardelijke liefde: een onverdiende gunst.

DIT IS ELISE

Na haar huwelijk met Ferdi is Elise met haar man in Sliedrecht gaan wonen. Elise is opgegroeid in Papendrecht en is na haar studie rechten in het dagelijks leven werkzaam als advocaat. Samen met Ferdi is Elise indertijd in Sliedrecht op zoek gegaan naar een kerkelijke gemeente waar ze zich allebei thuis zouden kunnen voelen. Na het beluisteren van verschillende kerkdiensten begon de echte zoektocht en op zondag twee waren ze te gast in de Nederlands Gereformeerde Kerk. Eerst de dienst, daarna een kop koffie en wat leuke gesprekken in de hal: hier eindigde de zoektocht en al snel werden Ferdi en Elise lid van onze gemeente.

Dat is nu zo’n acht jaar geleden en nog steeds zijn het gevoel welkom te zijn, de openheid, diversiteit in muziek en liturgie, de weloverwogen ruimte voor verschillende manieren van geloofsbeleving, zaken die Elise zo aanspreken. Als voorbeeld noemt zij dat de doop door onderdompeling mogelijk bleek, toen gemeenteleden de wens hiervoor uitspraken, terwijl kinderdoop in deze gemeente gebruikelijk is.

Elise is volop en met enthousiasme actief in het gemeenteleven. Ze zet zich in voor de activiteitencommissie, communicatie binnen de gemeente en de afgelopen paar jaar was Elise als lid van de weefgroep nauw betrokken bij het samenwerkingsproces tussen de Nederlands Gereformeerde Kerk en de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Sliedrecht.

Waar God in haar jeugd de rol had van machtige en zorgzame Vader en Jezus door Elise gezien werd als de goede herder, is Elise steeds meer overtuigd van het plan dat God met deze wereld heeft: Hij heeft de geschiedenis in Zijn hand. Jezus is, behalve goede herder, ook haar leraar en de verwezenlijking van het evangelie. Elise denkt vaak aan het verhaal van de verloren zoon. Het is een beeld van volledige en onvoorwaardelijke liefde: een onverdiende gunst.

De kerk is niet alleen een instituut, maar ook een veilige plek. Samen kun je verdieping vinden, betrokken blijven. Elise vindt het belangrijk dat de kerk meebeweegt met de behoefte van jongere generaties. Ze heeft gemerkt dat het sociale aspect je ook als jongere binnen de kerk houdt. Het is belangrijk om in je jeugd daar een plek te vinden. Daarom moet er aandacht zijn voor deze jongeren door actief de dialoog aan te gaan en hen te laten zien dat zij de nieuwe stenen van de kerk zijn. We moeten niet over ze beslissen maar met ze beslissen.

Elise ervaart veel positieve energie en enthousiasme van gemeenteleden. Zo zie je dat er zoveel mensen van alle leeftijden meewerken aan de kerkdiensten en de ontmoeting daarna: met elkaar geef je de dienst praktisch handen en voeten.

ALS JE MOET KIEZEN?

Maria of Martha: Elise herkent zich meer in Martha door haar mentaliteit om dingen op te pakken en te doen. Maar ze weet hoe belangrijk het is om los te laten en over te geven: niet alles direct zelf op willen lossen, maar beginnen met te luisteren naar wat Jezus te zeggen heeft.
Oude Testament of Nieuwe Testament: Het Nieuwe Testament biedt perspectief: het evangelie, hoop voor de toekomst. Elise vindt ook het Oude Testament prachtig: het is een getuigenis van Gods plan en leiding door de eeuwen heen.
Psalmen of Opwekking: Elise geeft de voorkeur aan opwekkingsliederen: ze vindt het fijn om die te zingen met hun mooie melodie├źn en veel variatie. Psalmen van Nu vindt ze ook mooi. Door de moderne vertaling zijn ze weer verrassend eigentijds. Ze waardeert de combinatie en ruimte voor het zingen van zowel Psalmen als Opwekking.
Orgel of combo: Zonder twijfel kiest Elise hier voor het combo. Ze vindt het veelzijdiger en voor Elise zingt het prettiger met het combo.
Livestream of live: De fysieke ontmoeting versterkt het gemeentegevoel. Live heeft daarom de voorkeur van Elise. Wel pleit ze ervoor om de livestream te behouden. Er zijn momenten dat het een goed alternatief is: bijvoorbeeld tijdens ziekte en vakantie. Zo blijf je toch betrokken.

TENSLOTTE

Elise vertelt dat zij en Ferdi zich vanaf het eerste moment enorm thuis voelen in de gemeente. Het samenwerkingsproces ziet zij als een verrijking. Ze ervaart zoveel positiviteit in de ontmoetingen met gemeenteleden en kijkt uit naar nieuwe ontmoetingen. Het geeft haar hernieuwde energie om samen te bouwen aan Gods Koninkrijk.

Sliedrecht, juni 2022