De Samenwerkingsgemeente Het Anker valt onder de landelijke koepelinschrijvingen bij de Kamer van Koophandel, te weten die van de Nederlands Gereformeerde Kerken, gevestigd te Utrecht, inschrijfnummer 30277791, en die van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gevestigd te Zwolle, inschrijfnummer 09193479.

De Samenwerkingsgemeente Het Anker valt onder de ANBI-beschikkingen van de Nederlands Gereformeerde Kerken en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt.

Voor KvK-inschrijving, ANBI-erkenning en andere overheid-gerelateerde zaken blijven de gemeentedelen via het CIO geregistreerd staan als respectievelijk Nederlands Gereformeerde Kerk te Sliedrecht en Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Sliedrecht. Giften, legaten e.d. die onder vermelding van één van de ANBI-beschikkingen ontvangen worden, komen ten bate van de Samenwerkingsgemeente Het Anker.

Hieronder vind je de ANBI-verantwoording van respectievelijk NGK De Ontmoeting en GKv Elimkerk.