Activiteiten voor de kinderen

Cr̬che: elke zondagochtend Рvoor kinderen in de leeftijd van 0 Р4 jaar Рopvang tijdens de kerkdiensten

Kindermoment: elke zondagochtend een kindermoment – voor de kinderen uit de onderbouw van de basisschool met een kindergesprek voorin de kerkzaal en een kinderlied ter afsluiting

Kindernevendienst: elke zondagochtend na het kindermoment – voor de kinderen uit de basisschoolgroepen 1, 2 en 3 met een verhaal, gesprek en knutselen. Twee van de drie weken ook voor de kinderen uit de groepen 4 en 5. Een van de drie weken voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8.

Puzzelblad: elke zondagochtend tijdens de kerkdienst een puzzelblad – voor kinderen van de basisschool waarvoor die week geen kindernevendienst is.

Club Let’s Go: om de week op vrijdag van 18.30 tot 19.30 uur – club voor kinderen in de leeftijd van de basisschoolgroepen 3, 4 en 5

Club Follow Me: volgens planning, meestal om de week, op donderdag van 18.45 tot 19.45 uur – club voor kinderen in de leeftijd van de basisschoolgroepen 6, 7 en 8

Kinderbid- en dankdag: kinderkerkdienst tijdens bid- en dankdag – voor kinderen van de basisschoolleeftijd

Kamp: in het voorjaar – voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 16 jaar