KERKDIENST ZONDAGMORGEN

Iedere zondagmorgen is er, in onze locatie aan de Jacob Catsstraat 6, vanaf 9.30 uur de gelegenheid om elkaar te ontmoeten met koffie en thee. Om 10.00 uur start een kerkdienst. Deze dienst duurt doorgaans tot ongeveer 11.00 uur.

Voor kinderen tot 4 jaar is er opvang tijdens de dienst.

Tijdens de dienst volgen we de liturgie waarin je als vaste onderdelen zult herkennen: een welkom, mededelingen, bloemenbestemming, gebed en voorbede, votum en groet, zingen, leefregels, kindergesprek, kinderlied, verkondiging, collecte en zegen.

Elke zondagochtend is er kindernevendienst na het kindermoment. Iedere week is dat voor de kinderen uit de basisschoolgroepen 1, 2 en 3 met een verhaal, gesprek en knutselen. Twee van de drie weken is het ook voor de kinderen uit de groepen 4 en 5. Een van de drie weken is er kindernevendienst voor de kinderen uit de groepen 6, 7 en 8. Er is een puzzelblad voor de kinderen die geen kindernevendienst hebben.

SAMENKOMST ZONDAGMIDDAG

Behalve een aantal zondagen tijdens de zomervakanties van de scholen, is er elke zondagmiddag vanaf 16.30 uur een samenkomst in onze locatie aan de Jacob Catsstraat 6. Deze samenkomst duurt doorgaans tot ongeveer 17.30 uur.

Tijdens deze samenkomsten staan verdieping en ontmoeting centraal. Zo is er afwisselend ruimte voor ontmoetings- jeugd- en leerdiensten. Daarnaast zijn er preekbesprekingen en thema- en buurtbijeenkomsten. Ook is er ruimte voor muziek, zang en gezamenlijke maaltijden.