Omgaan met God

Wij leven vanuit de Bijbel: God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest

Wij willen ons steeds opnieuw laten vormen door het evangelie van Jezus Christus. God had de wereld, ons, zo lief dat Hij zijn Zoon naar de aarde stuurde om ons te redden. Jezus, de Verlosser, daar houden we ons aan vast. Gods Geest leert ons Jezus te volgen in een nieuw leven met Hem. Wij loven God en delen het leven met Hem en met elkaar.

Omgaan met elkaar

Wij hebben elkaar gevonden bij het kruis van Christus

Als gemeente van Christus trekken we samen op.
Daarom zoeken en stimuleren we de verbinding met elkaar. Wij zijn in de Heer al één, zonder het over alles eens te zijn. Er is ruimte om met elkaar van mening te verschillen binnen de eenheid van het geloof in Christus. Dat geeft ruimte en veiligheid. Wie bij Jezus Christus hoort, hoort bij ons. De gemeente is een schuilplaats voor hen die verwond zijn.

Omgaan met anderen

Wij willen een levende gemeente zijn, die betekenisvol is voor onze omgeving

In de kerkdiensten en in kleinere groepen worden we toegerust voor de dienst aan de wereld om ons heen. In persoonlijke contacten krijgen pastoraat en diaconaat gestalte. Wij willen goede buren zijn en zoeken het goede voor onze omgeving. Wij participeren in de samenleving en dragen mede zorg waar noden zijn. Wij zoeken naar goed rentmeesterschap en zorg voor de schepping. We zoeken naar wegen om het evangelie in woord en daad uit te dragen.

Onze kerkdiensten zijn:

  • Laagdrempelig
  • Uitnodigend
  • Inspirerend

Onze gebouwen zijn:

  • Open
  • Dienstbaar
  • Gericht op ontmoeting en toerusting

Onze gemeente wil:

  • Investeren in kleinere groepen
  • Samen optrekken
  • Delen
  • Helpen